Browsing Tag

impacts

ସ୍ୱପ୍ନରେ ନିଆଁ ଓ ପାଣି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ? କ’ଣ ରହିଛି ଏହାର ସଂକେତ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା

ମଣିଷ ଶୋଇବା ପରେ ମନରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତାହା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିଷ ଦେଖେ। ଏହା ଆମର ଅତୀତ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜଡିତ ଥାଏ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଘଟଣାବଳୀକୁ ନେଇ କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା…