Browsing Tag

importants and meanings

ସଡ଼କରେ କ’ଣ ପାଇଁ ରହିଥାଏ ଏହି ଧଳା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ?

ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ରାସ୍ତାର ମଝିରେ ସବୁ ଧଳା କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଗାର ଦିଆଯାଇଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା କ’ଣ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାହା ବହୁତ କମ୍‌ ଲୋକ ହୁଏତ ଜାଣିଥିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କର ନିରାପଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ଏବଂ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ନାସନାଲ ହାଇେଓ୍ଵ…