Browsing Tag

in your daily life

ସାବଧାନ ! ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତ ଏହି ପୋକ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ହୋଇପାରେ ବିପଦ

ଭଗବାନଙ୍କ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଭଗବାନ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ତ ଜାଣିଶୁଣି ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଏପରି…