Browsing Tag

in your life time

ଜୀବନରେ ଥରେ ହେଲେବି ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ମଜା ନିଶ୍ଚିତ ନିଅନ୍ତୁ

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଧିକ ଜାଣି ପାରିଥାଉ । ଯଦି ଆପଣ ବୁଲା ବୁଲି କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜୀବନରେ ଥରେ ହେଲେବି ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ଭାରତର ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ବୁଲି…