Browsing Tag

India ban Boeing 737

ଚୀନ୍ ପରେ ଏବେ ଭାରତରେ ବୋଇଂ ୭୩୭ ମ୍ୟାକ୍ସ-୮ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବ୍ୟାନ୍‌ କରିଛି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ

କେନ୍ୟୁଜ୍ : ବୋଇଂ ୭୩୭ ବିମାନ ଭାରତରେ ଉଡାଣ ବନ୍ଦ । ଭାରତରେ ବୋଇଂ ୭୩୭ ମ୍ୟାକ୍ସ-୮ ବିମାନ ଚଳାଚଳକୁ ବ୍ୟାନ୍‌ କରିଛି ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବିମାନର ସୁରକ୍ଷା ସଂପର୍କିତ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ ନହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ…