Browsing Tag

indian DL

ଏହି ୫ଟି ଦେଶରେ କାମ ଦେବ ଭାରତୀୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ, ବିନା ଜରିମାନାରେ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇପାରିବେ ଗାଡ଼ି

ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଖରେ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମାନେ ବିନା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯଦି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅବୈଧ। ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି…