Browsing Tag

Indian standard time

ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ସମୟ, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଆଇନ୍

ଯେପରି ଜର୍ମାନୀରେ ଜର୍ମାନ ସମୟ ବୈଧାନିକ ସମୟ ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍‌ ଅଟେ ସେହିପରି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଦେଶରେ ଭାରତୀୟ ସମୟର ବ୍ୟବହାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଯାହାପରେ ଦେଶର ନିଜ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍‌ ରହିବ…