Browsing Tag

indication of headmistress a student beaten by a student

ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟୀତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଛାତ୍ର

ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଛାତ୍ର। ତାହା ପୁଣି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ। ଏଭଳି ହତଚକିତ କଲାଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଥାନା ବାଇଗୁଣିଆ ସମବାୟ ତନ୍ତୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନେକ ଦିନରୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଓ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ…