Browsing Tag

Infinix S5 Pro

ପପ -ଅପ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ସହ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Infinix S5 Pro

ହଙ୍ଗ କଙ୍ଗ ସ୍ଥିତ ଏକ ଟେକ କମ୍ପାନୀ ଇନଫିନିକ୍ସ ନିକଟରେ ନିଜ ଏସ୫ ପ୍ର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଂଚ କରିଛି । ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ଫୋନରେ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା, ଦମଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ସମେତ ମିଡ଼ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରୋସେସର ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ । ଏହା ସହ ଏହି ଫୋନରେ ଗେମ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଦମଦାର…