Browsing Tag

krisna nagari

ବାପା- ମା ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ରମଣ କରାନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ଥାନ

ସାଧାରଣତଃ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟରେ ଲୋକେ ଏହି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ…