Browsing Tag

krubera cave

ଏହା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଗୁମ୍ଫା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ ଲୋମ

ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି । ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଜର୍ଜିଆର ଅବଖାଜିୟାରେ । ଯାହାକୁ ବିଶ୍ଵର ଦ୍ଵିତୀୟ ଗଭୀର ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଏହାକୁ ଉପର ଭାଗରୁ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ । ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ନାମ…