Browsing Tag

kulcha

ଆଜି ଡିନରରେ ଏହି ଉପାୟରେ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ କୁଲଚା, ସ୍ୱାଦ ଏକଦମ ଜବରଦସ୍ତ

ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦହି ଅଟା ଘିଅ କଳାଜିରା ଘିଅ ଲୁଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ କୁଲଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଦହି 3 ରୁ 4 ଚାମଚ ନିଅନ୍ତୁ । ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଟା ଓ ଲୁଣ ପକାଇ ଚକଟିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ । ମନେରଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ବି…