Browsing Tag

Kunti

ମହାଭାରତରେ କୁନ୍ତୀ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଏପରି ମିଳିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ହସ୍ତିନାପୁରର ମହାରାଜା କରାଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କୌରବଙ୍କ ପିତା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ପତ୍ନୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ପ୍ରାସାଦ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ।  ଏହି ତିନି ଜଣ ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଯିବା ପାଇଁ…