Browsing Tag

kurkuri bhindi

ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ କୁରକୁରା ଭେଣ୍ଡି, ଥରେ ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ହେବ ମନ

ପରିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଭେଣ୍ଡିର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ନୂଆ ସ୍ୱାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଁ ନେଇ ଆସିଛୁ କୁରକୁରା ଭେଣ୍ଡି ରେସିପି। ଏହାକୁ ଆପଣ ରୁଟି, ପରଟା ଏବଂ ପକୋଡି…