Browsing Tag

ladies wear boy friend dress

ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ପୋଷାକ ଆଉ ରୁହନ୍ତୁ ବିନ୍ଦାସ, ପାଖ ମାଡିବନି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା

ପ୍ରେମ ଏପରି ଏକ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକୁ ଛାଡି ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକା ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। କ୍ଷଣିକ ମାତ୍ର ଦୂରତା ସେମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପରସ୍ପରଠାରୁ…