Browsing Tag

lalremsiami

ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏହି ଖେଳାଳି, ଟିମକୁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ କରାଇ ଦେଶକୁ କଲେ ଗର୍ବିତ

ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ଅନୁଭବଠୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଦେଶ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ । ଆଉ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଖେଳାଳି ଲାଲରେମସିଆମୀ । ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ହିରୋସିମାରେ ଏଫଆଇଏଚ୍ ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଲରେମସିଆମୀ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ…