Browsing Tag

language of birds

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଖୋଜି ବାହାର କଲେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷା, ଏମାନେ ବି କରିଥାନ୍ତି ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି କରିଥାନ୍ତି…

ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭଳି କଥା କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଭାଷାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି I ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଗୁଞ୍ଜରଣରୁ ଏକ ଭାଷା ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି I ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭାଷାରେ ଥିବା ବାକ୍ୟ, ଶବ୍ଦ ଏବଂ…