Browsing Tag

latest model

ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସହ ଆସୁଛି ମହିନ୍ଦ୍ରାର ନୂଆ ମଡେଲ Mahindra Scorpio, ଦେଖନ୍ତୁ

ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଗାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ନିର୍ମାତା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଘରୋଇ ବଜାରରେ ନିଜର ଫେମସ ଏସୟୁବି ମହିନ୍ଦ୍ରା ସ୍କର୍ପିୟୋର ଲାଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ମଡେଲକୁ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରେସିଙ୍ଗ କରିବା ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି…