Browsing Tag

lavon archelian

ଆଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଘର ତଆରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ପତ୍ନୀ : ୨୩ ବର୍ଷରେ କଣ ତିଆରି କରିଦେଲେ ସ୍ବାମୀ ଦେଖନ୍ତୁ

ଆରମେନିଆର ଏକ ଗାଁ ଆରନଜି ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ଫୋକ୍ଦି ଘାରିବିନ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀ ଲାଭୋନ୍ ଆରଚେଲିୟାନଙ୍କୁ ଆଳୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ।  ଲାଭୋନ୍ ୨୩ବର୍ଷରେ ମାଟି ଭିତରେ ଏକ ମହଲ ତିଆରି କରିଦେଲେ । ୨୦୦୮ରୁ ଲାଭୋନ ଏହି ଦୁନିଆରେ ନାହାଁନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ…