Browsing Tag

learn how to schedule

ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଡେସ୍କଟପ୍ ରେ କିପରି ଇମେଲ୍ Schedule କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ

ଗୁଗୁଲ୍ ଏହାର ଇ-ମେଲ୍ ସେବା Gmail ରେ ଏପ୍ରିଲ୍ 2019 ରେ ଇ-ମେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଫିଚର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି । ଇ-ମେଲ୍ ର ଏହି ଫିଚର୍ସ ଲାଭ ଉଠାଇ, ଆପଣ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ…