Browsing Tag

Lectro EHX20

ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେଲା ହିରୋର ଇ-ସାଇକେଲ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍‌ ଏବଂ ଫିଚର

ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ସ୍କୁଟର ଲଞ୍ଚ୍‌ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଚାଳିତ ଯାନର କ୍ରେଜ୍‌କୁ ଦେଖି ହିରୋ…