Browsing Tag

love matter

ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି : ପ୍ରେମରେ କେବେ ବି ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି ପୁରୁଷ

ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ଦୁନିଆର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲଭନୀତିକୁ ନେଇ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନୀତିରେ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ପୁରୁଷ ପ୍ରେମରେ କେବେ ବି ଅସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ।…