Browsing Tag

lunar eclipse mantra

ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏହି ୧୦ ମନ୍ତ୍ର, ପାଖକୁ ମାଡ଼ିବ ନାହିଁ ଅସୁବିଧା

କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିବାର ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛ । କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ । ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ମାଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ । କାରଣ ଏହି ସମୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼…