Browsing Tag

Lung Fish

ଅଜବ ଜୀବ, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଲେ ବି ମରନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ

ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ମଣିଷ ଅମର ରହିବ, ତା’ହେଲେ ବହୁତ କିଛି ହୋଇପାରିବ। ବିଜ୍ଞାନ ବି ଅମରତା ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗବେଷଣା କରୁଛି। ତଥାପି ଏହି ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କିଛି ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଅମର ଭଳି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଏମିତି ଜୀବଙ୍କ ବିଷୟରେ।…