Browsing Tag

M. biswasaraya

ଟ୍ରେନରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରେଳ ଧାରଣା ଫାଟ ବିଷୟରେ ସଠିକ ଅନୁମାନ ଲଗେଇଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ସେ ?

ସଂସୃତରେ ଏକ ବାଣୀ ଅଛି 'ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟମ' । ଯେଉଁ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନମ୍ର ଭାବରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି । ଆଉ ଯେଉଁ ମାନେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଜାଣିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖେଇ ହେବା ଗୁଣ ଅଧିକ ଥାଏ । ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ…