Browsing Tag

maa Chandraghanta puja

ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ୨୦୨୨: ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅପାର ସାହସ ପାଇଁ ମା’ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ ଉପାସନା

ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରିର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମା’ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅପାର ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ମା’ଙ୍କ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନରେ ମା’ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟାର ଆକାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ…

ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀ: ଦେବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ଆକାରର ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ମା’ଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଜାଣନ୍ତୁ…

ଆଜି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରୀର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମା’ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭୟରୁ ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଅପାର ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ମା’ ଦିଅନ୍ତି ଅପାର ସାହାସ। ଏହି ଦିନରେ ମା’ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଉପାସନା କରାଯାଏ। ଏହି ଦେବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟାର ଆକାର ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିଥାଏ।…