Browsing Tag

Madhuri Kanitkar

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମହିଳା, ମାଧୁରୀ କାନିଟକର ହେଲେ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ…

ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମେଜର ଜେନେରାଲ ମାଧୁରୀ କାନିଟକରଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ର‍୍ୟାଙ୍କ ‘ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ’ ପାଇଁ ମିଳିଛି ମଞ୍ଜୁରୀ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜୀବ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେବାନିବୃତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ। ମାଧୁରୀଙ୍କୁ ଏହି ଅନୁମତି…