Browsing Tag

rituals and customs

ଏଠି ବିବାହର ଶେଷ ବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ବରକୁ ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଘୁଷୁରୀ ରକ୍ତ!

ଆମ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଧର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ନୀତିନିୟମ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା ଏମିତି ରହିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବି ବି ପାରୁନା। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଏକ…