Browsing Tag

robert treatment

ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବ ରୋବର୍ଟ ଆଉ ବାହାର କରିବ ରୋଗ 

ଭାବନା ଠାରୁ ବି ଆଗରେ ବିଜ୍ଞାନ । ମଣିଷ କେଇ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢିଲେ ତା ଠାରୁ ବି ଆଉ ଦି ପାଦ ଆଗରେ ବିଜ୍ଞାନ । ବିଜ୍ଞାନର ଜୟଯାତ୍ରା ଆଗରେ ଏବେ ମଣିଷ ମତମସ୍ତକ । କାରଣ ଏବେ ଆପଣ ଆଖିବୁଲାଇଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମେସିନ ମେସିନ ଆଉ ମେସିନ । ଆଉ ଏସବୁକୁ ଟପି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଏକ…