Browsing Tag

robotic shark drone

ସମୁଦ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଚୀନର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ”ରୋବୋ-ସାର୍କ”

ଚୀନର ଆତଙ୍କ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ରାମକ ସ୍ୱଭାବ ରଖିଥିବା ଚୀନ ଏବେ ନୂଆ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ବାହାର କରିଛି । ସାରା ଦୁନିଆରେ ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୀନ ଏମିତି ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ତିଆରି କରୁଛି । ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ପରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ…