Browsing Tag

rolling out

Whatsappରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ଜବରଦସ୍ତ ଫିଚର, ବଦଳିବ ଗ୍ରୁପ କଲିଂର ଅନ୍ଦାଜ

Whatsapp ଏହାର ୟୁଜର୍ସ ମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଫିଚର୍ସ ଆଣିଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ Whatsapp ଗ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଫିଚର୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଫିଚର୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ, ୟୁଜର୍ସ ମାନେ ନିଜେ ଗ୍ରୁପ୍ ଭିତରୁ ଭଏସ୍-ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ…