Browsing Tag

sabudana halwa

ଶିବରାତ୍ରୀର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ‘ସାଗୁଦାନା ହାଲୱା’

ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଭୋଜନ କରି ସାରିବା ପରେ କିଛି ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ହାଲୱାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଧରାଯାଏ । ଆପଣ ଗାଜର ହାଲୱା, ସୁଜି ହାଲୱା ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବା ବେଳେ ସାଗୁଦାନା ହାଲୱା ବିଷୟରେ ହୁଏତ ସେତେଟା ଜାଣି ନଥାଇପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସାଗୁରେ…