Browsing Tag

safe life

ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାନନ୍ତୁ ଏହି ସହଜ ଉପାୟ

ସାପକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କାହାରିକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଦଏ ତେବେ କଥା ସରିଲା। ମନରେ ଭୟ ସହ ଶରୀରରେ ବିଷ ଏହି ଦୁଇ ପରିସ୍ଥିତି ମଣିଷର କ୍ଷଣିକରେ ଜୀବନ ନେଇଯାଏ। ତେବେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭୟରେ ଆକୁଳ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଯାଏ। ନିଜ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବା…