Browsing Tag

sagudana facepack

ମୁହଁରେ ଲଗାନ୍ତୁ ସାଗୁ ଦାନା ଫେସପ୍ୟାକ, ମିିଳିବ ବଢ଼ିଆ ଫାଇଦା

ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଧିକାଂଶ ଘରେ ସାଗୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏପରିକି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ସମୟରେ ସାଗୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ସାଗୁରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖେଚୁଡି ହେଉ ବା ଖିରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବା ସହ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ସାଗୁ ଏପରି ଏକ…