Browsing Tag

sahara plane

ବିମାନରେ ନେଇପାରିବେ ରେଷ୍ଣୁରାଣ୍ଟର ମଜା, ସାହାରାର ପୁରୁଣା ବିମାନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ‘Edutainment’ ସେବା

ଏରୋପ୍ଲେନରେ ରେଷ୍ଣୁରାଣ୍ଟର ମଜା କଥାଟି ଟିକେ ଅଡୁଆ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ କଥାଟି ବିଲକୁଲ ସତ। ଏବେ ଆପଣ ବିମାନରେ ବସି ମଧ୍ୟ ରେଷ୍ଣୁରାଣ୍ଟର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସେଟ୍ ନୋଏଡା ଜିଆଇପି ମଲରେ ବିମାନ(ପୁରୁଣା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ) ଭିତରେ ଥିମ ରେଷ୍ଣୁରାଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ…