Browsing Tag

spider bitten

ବୁଢିଆଣୀ କାମୁଡିଲେ ଡ଼ରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ଘରୋଇ ଉପାୟ

ବର୍ଷା ଋତୁରେ, କୀଟ ଏବଂ ମଶା ଘରେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଜନନ କରନ୍ତି। ଏହି ଋତୁରେ ଆପଣ ଅନେକ ବୁଢିଆଣୀ ଜାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଏପରି ଅନେକ ଥର ବୁଢିଆଣୀ ମଧ୍ୟ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ। ବୁଢିଆଣୀ କାମୁଡ଼ାର କିଛି ଭିନ୍ନ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ ଯେପରିକି କୁଞ୍ଚନ, ଦାଗ, ଚର୍ମର ଲାଲ , ଯେଉଁଥିରେ…